Sağlık kuruluşları güvenliği son zamanlarda meydana gelen istenmeyen olaylar da dikkate alındığında daha da önemli hale gelmiştir. Hasta yakınlarının bozulan psikolojisi ile saldırganlık eğilimi artmakta, çabuk sinirlenmekte ve sıklıkla sağlık kuruluşlarının özellikle acil bölümlerinde istenmeyen olaylarla güvenlik personeli karşı karşıya kalmaktadır. Burada devreye giren ise genel durum değerlendirmesini iyi yapabilen, hasta yakını psikolojinden anlayan, işinde uzman ve profesyonel bir kadrodan teşkil edilmiş güvenlik personelidir. Bu kalitede hizmet ancak işini iyi yapan ve müşterisinin her türlü ihtiyacına yönelik olarak kendi kaynağından personel yetiştirebilen ve bu yetiştiği personeli yeterlilik kriterlerine göne sınıflandıran ve istihdam edilecek görev ve departmana göre ilave ünsiyet kazanmasını sağlayan bir güvenlik hizmeti gerekmektedir.

GUTS Özel Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri olarak bizler bu bilinçle hareket etmeyi prensip edinmiş, hizmet kalitemizden asla ödün vermeden, aldığımız görevi görevin gerektirdiği şekilde ifa eden bir kuruluşuz.