Şirketimizde, güvenlik ve temizlikhizmetleri verilmesi nedeniyle temel kaynak insandır ve bu kaynağın Gut Group misyonuna uygun olması, vizyonuna uygun geliştirilmesi gerekmektedir. Mevcut şirket çalışanları ile uyumlu bir şekilde çalışabilecek ve hizmet verdiğimiz işletmelerin talepleri doğrultusunda eleman seçimi yapmak üzere faaliyet gösterilmektedir.

Şirket, İnsan Kaynakları Yönetimi politikamız Gut Group değerleri doğrultusunda oluşturmuştur.

Politikamıza göre Şirketimiz eleman seçiminde adayların; çağdaş, Atatürkçü düşünceye uygun, yeniliklere ve değişime açık, girişimcilik yeteneğine sahip, enerjik, kendini ve sistemi geliştirmeyi hedefleyen, düşünülen pozisyonla ilgili konuda uzman, bilgi, beceri ve deneyime sahip kişiler olmalarına özen gösterir.

Şirketimizde mevcut görevlerin her biri için aranan öğrenim seviyesi ve mesleki yetkinlik düzeyi görev tanımları ile saptanmış olup, belirlenmiş olan ücret skalasına göre görevlendirme yapılmaktadır.