GUTS Özel Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri olarak “Güvenlik Danışmanlığı ve Risk Analizi” hizmetleriyle güvenli yaşam konusunda size rehberlik ederek, bu güne kadar edindiği tecrübesi ile güvenliğinin tesisi talep edilen yer hakkında detaylı incelemeler yaparak, bu incelemeler sonucunda çıkardığı risk analizi raporunu oluşturarak yönetime sunar. Bu rapora göre yönetim güvenlik zafiyetlerinin giderilmesi ile ilgili gerekli tedbirleri ya kendisi alır veya alınması ile ilgili desteğimizi talep eder. Birlikte çalışmayı düşünmeniz halinde güvenlik prosedürleri ihtiyaçlara ve kullanılacak kadroya göre tesis edilir. Uygulama bu prosedürler gereğince yapılır. Zamanlı ve zamansız denetlemeler ile işleyiş kontrol edilerek güvenliğin hizmetlerinin kesintisiz olması sağlanır.