GUTS Özel Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri, muhtemel tehdit durumunu iyi analiz ederek risk haritası oluşturduğu bankalara güvenlik için en etkin korumayı sağlayarak, etkili banka güvenliği tesis etme konusunda deneyimli ve uzman bir güvenlik şirketidir. GUTS Özel Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri  banka şubelerinde alınması gereken güvenlik önlemleri üzerinde gerekli danışmanlık ve güvenlik hizmetini mesleğine yıllarını vermiş her türlü yeterlilik belgesini hak etmiş akademisyen statüsündeki personel ve bu personeller tarafından özel olarak seçilmiş ve yetiştirilmiş güvenlik görevlileri tarafından müştereken hizmet verilir.

Banka Güvenliği Hizmetlerimiz

GUTS Özel Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri Bankaların Destek Hizmeti Almalarına Ve Bu Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesine İlişkin Yönetmelik madde 4-4 gereğince; 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamındaki özel güvenlik şirketlerinin bankalara sağladıkları her türlü nakit, kıymetli evrak ve kıymetli maden gibi kıymetli malları güvenlikli şekilde toplamak, saymak, dağıtmak ve teslimini sağlamak, gerektiğinde muhafaza etmek, otomatik vezne makinesi gibi makineleri açmak, kapamak ve tekrar hizmete sokmak, kapalı mühürlü para çantalarının teslim veya tesellüm işlemi gibi hizmetler ile benzeri hizmetler”, bankacılık destek hizmeti niteliğinde olup, 5188 sayılı yasaya göre, elemanlı güvenlik, güvenlikli kıymetli mal taşımacılığı, yakın koruma, alarm izleme gibi “Güvenlik hizmetleri” vermektedir.

Banka güvenliği

ATM güvenliği

Soygunlara karşı alınması gereken önlemler

Olası tehlike fark edildiği taktirde yerinde ve gerekli hareket tarzları

Müşteri seçimi,  uygunsuz  müşteri tespiti

Şubeler veya Bankalar arası Güvenli Para Taşımacılığı